header-ue-ingust

PRECONIZAREA DESFASURARII ACTIVITATILOR DE FORMARE PROFESIOANALA IANUARIE 2018

Centrul de Consultanta si Studii Europene, în calitate de partener al proiectului „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/ 102217, va anunta ca incepand din luna Ianuarie 2018 (luna 3) vor fi demarate cursurile de formare profesionala.

Cursurile de calificare preconizate a incepe in prima etapa sunt urmatoarele:

1. Lucrator in alimentatie (ajutor de bucatar)-Cod Cor 5122.1.1-locuri disponibile 28
2. Lucrator in alimentatie (ajutor de ospatar)- Cod Cor 5123.1.1-locuri disponibile 28
3. Lucrator in comert- Cod Cor 5220.1.1-locuri disponibile 42
4. Ingrijitoare batrani la domiciliu- Cod Cor 5133.1.2 -locuri disponibile 14
5. Frizer- cod Cor 5141.1.3 -locuri disponibile 42
6. Mecanic auto- Cod Cor 7231.2.2 -locuri disponibile 42
7. Camerista- Cod Cor 5142.1.1 -locuri disponibile 28

Mentionam ca toate persoanele care vor absolvi aceste cursuri vor primi certificate de calificare cu recunoastere nationala, avizate de M.M.F.P.S. si M.E.N.

Avantajele oferite de proiectul „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud” participantilor la cursurile de formare profesionale:

1. Calificarea intr-o meserie ceruta pe piata muncii;
2. Sprijin in vederea insertiei pe piata muncii;
3. Subventie in bani pentru toata perioada de desfasurare a cursurilor de formare profesionala;
4. Pregatire practica pentru dobandirea temeinica a informatiilor predate ( se asigura transport, echipament de protectie, materiale de lucru si echipamente);
5. Acumularea de cunostinte elementare de utilizare a calculatorului prin parcurgerea cursului de Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745 617 024 – Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com

ANUNT RECRUTARE LECTORI CURS TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, ai absolvit studiile universitare, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector curs Tehnologia informatiei si comunicatiilor.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Camesita. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

1. Organizeaza sesiuni de instruire in domeniul utilizarii calculatorului si a tehnologiei informatiei;
2. Sustine instruirea teoretica a participantilor si realizeaza aplicatii practice;
3. Structureaza programa de curs, pe numarul de sedinte de curs;
4. Stabileste forma finala a graficului de desfasurare a cursului;
5. Evalueaza si urmareste prezenta participantii la cursurile de instruire;
6. Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
7. Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
8. Desfasoara intreaga activitate in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
9. Participa la procesul de evaluare interna a activitatii;
10. Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii;
11. Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECRUTARE LECTORI PRACTICA CURS INGRIJITORE BATRANI LA DOMICILIU-COD COR 5133.1.2

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector practica curs calificare-Ingrijitoare batrani la domiciliu-Cod COR 5133.1.2.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Ingrijitoare batrani la domiciliu. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “5141.1.3 – IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

Asigura desfasurarea cursurilor de perfectionare modul de instruire practica in cadrul programelor ANC;
Verifica existenta contractelor semnate intre furnizorul de formare profesionala si unitatile in care se efectueaza practica si repartizeaza cursantii in unitatile respective;
Verifica daca fiecare cursant are echipamentul necesar desfasurarii activitatii de instruire practica si respecta exigentele comportamentale impuse de unitatile unde isi desfasoara activitatea;
Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
Urmareste prezenta participantilor la programul de calificare;
Completeaza catalogul grupei pe sectiunea de practica;
Elaboreaza rapoarte de activ. lunare;
Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECRUTARE LECTORI TEORIE CURS INGRIJITORE BATRANI LA DOMICILIU – COD COR 5133.1.2.

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, ai absolvit studiile universitare, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector teorie curs calificare-Ingrijitoare batrani la domiciliu-Cod COR 5133.1.2.

Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Ingrijitoare batrani la domiciliu. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “5141.1.3 – IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/202217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

1. Asigura desfasurarea activitatilor de formare profesionala modul teorie in cadrul programelor ANC ;
2. Asigura evaluarea participantilor la cursurile de instruire;
3. Structureaza programa de curs, pe numarul de sedinte de curs;
4. Stabileste forma finala a graficului de desfasurare a cursului;
5. Urmareste prezenta participantilor la cursurile de formare profesionala;
6. Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
7. Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
8. Elaboreaza subiectele de evaluare finala a programului de FP (scris si oral), precum si si baremul de corectare:
9. Participa la examenul final, corecteaza lucrarile si acorda note cursantilor
10. Incheie situatia finala si completeaza catalogul grupei
11. Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
12. Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
13. Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECRUTARE LECTORI TEORIE CURS CAMERISTA-COD COR 5142.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, ai absolvit studiile universitare, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector teorie curs calificare-Camesita-Cod COR 5142.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Camesita. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

1. Asigura desfasurarea activitatilor de formare profesionala modul teorie in cadrul programelor ANC ;
2. Asigura evaluarea participantilor la cursurile de instruire;
3. Structureaza programa de curs, pe numarul de sedinte de curs;
4. Stabileste forma finala a graficului de desfasurare a cursului;
5. Urmareste prezenta participantilor la cursurile de formare profesionala;
6. Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
7. Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
8. Elaboreaza subiectele de evaluare finala a programului de FP (scris si oral), precum si si baremul de corectare:
9. Participa la examenul final, corecteaza lucrarile si acorda note cursantilor
10. Incheie situatia finala si completeaza catalogul grupei
11. Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
12. Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
13. Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECTRUTARE LECTORI TEORIE CURS LUCRTATOR IN COMERT-COD COR 5220.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, ai absolvit studiile universitare, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector teorie curs calificare-Lucrator in comert-Cod COR 5220.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Lucrator in comert. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

1. Asigura desfasurarea activitatilor de formare profesionala modul teorie in cadrul programelor ANC ;
2. Asigura evaluarea participantilor la cursurile de instruire;
3. Structureaza programa de curs, pe numarul de sedinte de curs;
4. Stabileste forma finala a graficului de desfasurare a cursului;
5. Urmareste prezenta participantilor la cursurile de formare profesionala;
6. Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
7. Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
8. Elaboreaza subiectele de evaluare finala a programului de FP (scris si oral), precum si si baremul de corectare:
9. Participa la examenul final, corecteaza lucrarile si acorda note cursantilor
10. Incheie situatia finala si completeaza catalogul grupei
11. Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
12. Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
13. Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECTRUTARE LECTORI PRACTICA CURS LUCRTATOR IN COMERT-COD COR 5220.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector practica curs calificare-Lucrator in comert-Cod COR 5220.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Lucrator in comert. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

Asigura desfasurarea cursurilor de perfectionare modul de instruire practica in cadrul programelor ANC;
Verifica existenta contractelor semnate intre furnizorul de formare profesionala si unitatile in care se efectueaza practica si repartizeaza cursantii in unitatile respective;
Verifica daca fiecare cursant are echipamentul necesar desfasurarii activitatii de instruire practica si respecta exigentele comportamentale impuse de unitatile unde isi desfasoara activitatea;
Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
Urmareste prezenta participantilor la programul de calificare;
Completeaza catalogul grupei pe sectiunea de practica;
Elaboreaza rapoarte de activ. lunare;
Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECTRUTARE LECTORI PRACTICA CURS CAMERISTA-COD COR 5142.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector practica curs calificare-Camesita-Cod COR 5142.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Camesita. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

Asigura desfasurarea cursurilor de perfectionare modul de instruire practica in cadrul programelor ANC;
Verifica existenta contractelor semnate intre furnizorul de formare profesionala si unitatile in care se efectueaza practica si repartizeaza cursantii in unitatile respective;
Verifica daca fiecare cursant are echipamentul necesar desfasurarii activitatii de instruire practica si respecta exigentele comportamentale impuse de unitatile unde isi desfasoara activitatea;
Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
Urmareste prezenta participantilor la programul de calificare;
Completeaza catalogul grupei pe sectiunea de practica;
Elaboreaza rapoarte de activ. lunare;
Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECRUTARE LECTORI TEORIE CURS LUCRTATOR IN ALIMENTATIE-OSPATAR-COD COR 5123.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, ai absolvit studiile universitare, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector teorie curs calificare-Lucrator in alimentatie-ospatar-Cod COR 5123.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Lucrator in alimentatie-ospatar. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

1. Asigura desfasurarea activitatilor de formare profesionala modul teorie in cadrul programelor ANC ;
2. Asigura evaluarea participantilor la cursurile de instruire;
3. Structureaza programa de curs, pe numarul de sedinte de curs;
4. Stabileste forma finala a graficului de desfasurare a cursului;
5. Urmareste prezenta participantilor la cursurile de formare profesionala;
6. Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
7. Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
8. Elaboreaza subiectele de evaluare finala a programului de FP (scris si oral), precum si si baremul de corectare:
9. Participa la examenul final, corecteaza lucrarile si acorda note cursantilor
10. Incheie situatia finala si completeaza catalogul grupei
11. Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
12. Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
13. Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

ANUNT RECRUTARE LECTORI PRACTICA CURS LUCRTATOR IN ALIMENTATIE-OSPATAR-COD COR 5123.1.1

Daca ai cel putin un an de experienta in domeniul formarii profesionale, te consideri specialist cu experienta si iti place sa impartasesti si altora din cunostintele tale, esti un potential candidat pentru postul de lector practica curs calificare-Lucrator in alimentatie-ospatar-Cod COR 5123.1.1.
Centrul de Consultanta si Studii Europene angajeaza Lectori pentru cursul de calificare Lucrator in alimentatie-ospatar. Lectorii isi vor desfasura activitatea in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”-POCU 18/4/1/102217

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

Educatie si pregatire profesionala
1 studii superioare
2 cursuri de absolvire/perfectionare/specializare
3 experienta specifica: < 5 ani
4 cunostinte privind intocmirea actelor si documentelor specifice activitatii desfasurate
5 cunostinte temeinice de operare pe calculator
6 cunostinte elementare de limba engleza

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

Asigura desfasurarea cursurilor de perfectionare modul de instruire practica in cadrul programelor ANC;
Verifica existenta contractelor semnate intre furnizorul de formare profesionala si unitatile in care se efectueaza practica si repartizeaza cursantii in unitatile respective;
Verifica daca fiecare cursant are echipamentul necesar desfasurarii activitatii de instruire practica si respecta exigentele comportamentale impuse de unitatile unde isi desfasoara activitatea;
Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
Urmareste prezenta participantilor la programul de calificare;
Completeaza catalogul grupei pe sectiunea de practica;
Elaboreaza rapoarte de activ. lunare;
Desfasoara intreaga activ. in relatie directa cu beneficiarii, actioneaza impreuna si pentru beneficiari in indeplinirea sarcinilor si atributiilor;
Pastreaza confidentialitatea activitatilor, in conditiile legii
Colaboreaza cu restul echipei pentru rezolvarea oricaror probleme.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Raspunde de respectarea legislatiei in domeniul SSM in vigoare;
Are urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora
2. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
3. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive
4. sa aduca la cunostinta administratorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
5. sa aduca la cunostinta administratorului in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati
6. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata administratorul
7. sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti angajati
8. sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
9. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
10. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
11. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Nota:
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 0745617024-Petrovici Dana (Expert formare profesionala) sau pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com.
Cv-urile vor fi trimite pe adresa de email impact.lechinta@gmail.com impreuna cu documentele justificate pentru certificarea experientei profesionale si a studiilor absolvite. Persoanele selectate vor fi contactate in vederea stabilirii unui interviu.
Termenul maxim de depunere este de 5 zile calendaristice.

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved