header-ue-ingust

SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Impact LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, este implementat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in parteneriat cu: Fundatia S.A.T.E.A.N., Centrul de Consultanta si Studii Europene, U.A.T. Lechinta, Liceul tehnologic Lechinta, Brotac Medical Center S.R.L. si Tiger Protector Company S.R.L., Asociatia PROACTIV BISTRITA.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17.3%.
Prin implementarea proiectului în comuna Lechinta ne propunem:
– Realizare programe educationale pentru 200 copii;
– Realizare programe de formare profesionala pentru 600 persoane adulte;
– Integrare durabila pe piata muncii a grupurilor vulnerabile pentru 160 persoane;
– Realizare programe de educatie inclusive inovatoare furnizate prin intermediul TIC;
– Sa oferim sprijin in deschiderea a 20 afaceri noi;
– Sa oferim pachete de servicii medicale/sociale/socio-medicale pentru 1000 persoane;
– Sa imbunatatim condiile de locuit pentru 200 de persoane sarace, minim 50 gospodarii;
– Sa realizam programe de nediscriminare pentru 1000 persoane;
– Sa oferim sprijin in procesul de reglementare a actelor de proprietate pentru minim 50 persoane.
– Interventii in domeniul incluziunii sociale si combaterea discriminarii

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved