header-ue-ingust

Newsletter 8

NEWSLETTER nr 8
Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta (A7.3)

SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI
Subactivitatea 7.4. Implicarea activa a membrilor comunitatii marginalizate comuna Lechinta in fenomenul de combatere a discriminarii prin organizarea unor laboratoare in vederea rezolvarii diferitelor probleme intracomunitare
Problemele comunitatii trebuie rezolvate de si in comunitate, insa acesta principiu trebuie demonstrat si probat. Pentru aceasta ne propunem realizarea unui manual de instruire pentru activisti in domeniul combaterii discriminarii persoanelor de etnie rroma si promovarii interculturalitatii. Acest manual se va tiparii in 200 de exemplare si va avea ca obiective:
• Sa îmbunatateasca întelegerea problemelor legate de discriminare;
• Sa dezvolte capacitatea de a combate efectiv discriminarea prin diverse mijloace;
• Sa promoveze valorile care stau la baza luptei împotriva discriminarii;
• Sa identifice metode specifice, incluzive si inovative, in vederea imbunatatirii dialogului intercultural la nivelul comunitatii.
• Sa creasca capacitatea participantilor de a se implica in rezolvarea problemelor comunitatii
Vom identifica si selectia 200 de persoane de etnie rroma care doresc sa se implice in mod activ atat in lupta impotriva discriminarii, cat si in rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea. Recrutarea acestora se realizeaza pe baza unei proceduri de selectie care se va centra pe motivatia personala, gradul de implicare voluntara a fiecarei persoane in cadrul activitatilor proiectului sau in activitati voluntare anterioare.
Se vor organiza 20 sesiuni in cadrul Laboratorului de Combatere a Discriminarii, pentru cate 10 persoane /sesiune. Laboratorul de Combatere a Discriminarii va dura 5 zile si se va desfasura sub forma de ateliere tematice. Sesiunile LCD vor fi sustinute de un lector curs nediscriminare. Domeniile abordate sunt:
– problematica specifica rromilor in cadrul societatii romanesti;
– metode practice de sesizare si combatere a cazurilor de discriminare,
– campanii de lobby.
In urma participarii la LCD, participantii vor primi Certificate de participare emise de catre Consiliul Judetean. Cei 200 de participanti la Laboratorului de Combatere a Discriminarii vor devenii vectorii comunitatii si se vor implica activ in lupta impotriva discriminarii dar si in rezolvarea diferitelor probleme cu care se confrunta comunitatea.
Laboratorul de Discriminare va activa la nivelul comunitatii, prin implicarea activa a 100 de voluntari, utilizand ca baza de referinta cunostintele dobandite pe parcursul sesiunilor de formare si derulare de actiuni specifice si inovatoare, in domeniul combaterii discriminarii. Se va avea in vedere o abordare participativa, holistica, in vederea atragerii a cat mai multe resurse din comunitate in lupta impotriva discriminarii persoanelor de etnie rroma si a promovarii interculturalitatii ca vector principal in nediscriminare.
Se vor organiza 2 tipuri de workshop interactiv in cadrul Laboratorului de Combatere a discriminarii, pentru copii si pentru adulti, pe diverse teme din domeniul discriminarii, metode de combatere a discriminarii persoanelor de etnie rroma precum si metode specifice si inovative de dialog intercultural.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved