header-ue-ingust

Activitatile proiectului constau in:

A0: Realizarea analizei la nivelul comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta in vederea fundamentarii cererii de finantare.

A1: Sprijin in vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii din comunitatea marginalizata comuna Lechinta

A2: Sprijin in vederea cresterii accesului si participarii pe piata interna a muncii pentru 600 de persoane [420 rromi si 180 neromi] comunitatea marginalizata comuna Lechinta

A.3 Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunicatii marginalizate roma comuna Lechinta, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

A4: Sprijin in domeniul serviciilor medicale si socio-medicale pentru 1000 persoane, dintre care 800 adulti, 200 copii, 700 rromi, 300 neromi din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta

A5: Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din comunitatea marginalizată roma comuna Lechinta

A6: Sprijin acordat pentru 50 de persoane din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta in domeniul reglementării actelor de proprietate

A7: Furnizarea masurilor necesare rezolvarii procesului de incluziune sociala prin implicarea activa a membrilor comunitatii marginalizate comuna Lechinta

A8: Managementul proiectului

A9: Publicitatea proiectului

UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved