header-ue-ingust

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate(DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17.3%.

Având la baza problemele identificate în analiza preliminara din sateleLechinta, Vermes, Chirales si SangeorzuNou, proiectul îsi propune, prin acest obiectiv, o abordare integrata privind imbunatatirea serviciilor de ocupare si a serviciilor sociale/medicale/socio-medicale, ca arii prioritare de actiune, alaturi de educatie, locuire si reglementarea documentelor de proprietate – ca domenii complementare având la baza dezvoltarea comunitara si promovarea nediscrimarii ca abordare transversala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Cresterea accesului la educatie pentru 200 de copii defavorizati din comunitatea marginalizata Lechinta, sateleLechinta, Vermes, Chirales si SangeorzuNou, expusi fenomenului de abandon si parasire timpurie a scolii, prin masuri incluzive si specifice, obiectiv aferent activitatii1 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor in 36 de luni: 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2 , 4S45, 4S45.1, 4S45.2;

2. Cresterea sansei de ocupare pe piata libera a muncii pentru 600 de persoane din comunitatea marginalizate Lechinta, sateleLechinta, Vermes, Chirales si SangeorzuNou, dintre care 420 rromi prin intermediul serviciilor specializate de informare, consiliere si orientare profesionala, formare profesionala, insertie pe piata muncii si acompaniere socio-profesionala, obiectiv aferent activitatii 2 aproiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor intr-o perioada de 36 de luni: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43,4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2.

3. Cresterea ocuparii pe cont propriu pentru 600 membri ai comunitatii marginalizate prin desfasurarea de sesiuni de informare, consiliere, consultanta si instruire cu privire la antreprenoriat, precum si acordarea de sprijin financiar si tehnic in crearea a 20 de afaceri noi. Promovarea si constientizarea avantajelor antreprenoriatului, reprezinta un adevarat motor al dezvoltarii comunitatii locale si va fi realizata astfel incat sa trezeasca interesul unui numar cat mai mare de membri ai comunitatii marginalizate vizate de proiect, obiectivul este aferent activitatii 3 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 în 36 de luni.

4. Cresterea accesului la serviciile sociale, medicale si socio-medicale, pentru 1000 de persoane defavorizate din comunitatea marginalizata Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales si Sangeorzu Nou prin furnizarea de pachete integrate, obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S39, 4S39.1, 4S39.2, 4S39.3, 4S39.4, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S44, 4S44.1, 4S44.2, 4S44.3,4S44.4,4S45,4S45.1,4S45.2 in 36 de luni,

5. Cresterea calitatii vietii membrilor comunitatii Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales si Sangeorzu Nou, prin imbunatatirea conditiilor de locuit, pentru un numar de 200 persoane, 50 de gospodarii sarace si supraaglomerate diminuand pericolul pe care locuirea precara il aduce asupra educatiei, sanatatii si ocuparii, obiectiv aferent activitatii 5 a proiectului ce va avea ca atingerea urmatorilor indicatori intr-o perioada de 36 de luni: 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2

6. Cresterea procentului de siguranta locativa, prin acordarea de asistenta juridica si sprijin financiar pentru 50 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizata Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales, Sangeorzu Nou, in vederea reglementarii actelor de proprietate, a caror lipsa limiteaza substantial accesul la serviciile publice, obiectiv aferent activitatii 6 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea urmatorilor indicatori intr-o perioada de 36 de luni: 4S41, 4S41.1,4S43, 4S43.1,4S43.2, 4S45,4S45.1,4S45.2.

7. Cresterea stimei de sine si reconstructie identitara, prin promovarea interculturalitatii ca instrument principal in domeniul combaterii tuturor formelor de discriminare, in randul a 1000 de persoane din comunitatea marginalizata Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales, Sangeorzu Nou, obiectiv aferent activitatii 7 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea
indicatorilor in 36 de luni: 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2., 4S45,4S45.1,4S45.2.

8.Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor obþinute, în vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului þinta vizat intr-o perioada de 36 luni.

9. Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, precum si asigurarea vizibilitatii finanþatorului si a activitaþilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, in 36 luni.
UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved