header-ue-ingust

– Studiu elaborat- Cercetare privind validarea comunitatii Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales si Sangeorzu Nou in randul zonelor marginalizate din judetul Bistrita-Nasaud si identificarea nevoilor membrilor acesteia in realizarea incluziunii sociale a comunitatii

– 32 de seminarii informative organizate, pentru constientizare importantei educatiei;

– In perioada implementarii proiectului, 50 de prescolari vor beneficia de pachete ce vor contine imbracaminte si incaltaminte pentru 2 sezoane, vara si iarna;

– 4 ateliere de educatie non-formala pentru 50 de prescolari;

– Participarea unui nr. de 150 copii (din invat. primar si secundar) la activitatile programului „Scoala dupa scoala”;

– Informare, consiliere si orientare profesionala, cursuri de formare profesionala, insertia pe piata muncii si acompaniere socioprofesionala: 600 persoane [420 romi si 180 neromi];

– Actiuni de promovare si incurajare antreprenoriat pentru 600 de adulti (420 romi si 180 neromi);

– Tot grupul tinta al proiectului format din 1000 de persoane [800 adulti si 200 copii; 700 romi si 300 neromi] va beneficia de servicii sociale/medicale/socio-medicale.

– Un numar de 200 de persoane, 50 gospodarii [40 gospodarii preponderent cu populatie roma, 10 gospodarii cu populatie neroma] vor beneficia de servicii de locuire prin actiuni specifice de imbunatatire;

– Un numar de 50 de persoane [40 romi si 10 neromi] vor beneficia de urmatoarele servicii: furnizarea de asistenta juridica pentru acte de identitate, de proprietate, de stare civila, de obtinere a drepturilor de asistenta sociala.

– Tot grupul tinta al proiectului, 1000 de persoane [800 adulti, 200 copii, 700 romi, 300 neromi], va beneficia de masuri de constientizare si combatere a discriminarii prin campanii de promovare.

UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved