header-ue-ingust

Newsletter 8

NEWSLETTER nr 8
Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta (A7.3)

SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI
Subactivitatea 7.4. Implicarea activa a membrilor comunitatii marginalizate comuna Lechinta in fenomenul de combatere a discriminarii prin organizarea unor laboratoare in vederea rezolvarii diferitelor probleme intracomunitare
Problemele comunitatii trebuie rezolvate de si in comunitate, insa acesta principiu trebuie demonstrat si probat. Pentru aceasta ne propunem realizarea unui manual de instruire pentru activisti in domeniul combaterii discriminarii persoanelor de etnie rroma si promovarii interculturalitatii. Acest manual se va tiparii in 200 de exemplare si va avea ca obiective:
• Sa îmbunatateasca întelegerea problemelor legate de discriminare;
• Sa dezvolte capacitatea de a combate efectiv discriminarea prin diverse mijloace;
• Sa promoveze valorile care stau la baza luptei împotriva discriminarii;
• Sa identifice metode specifice, incluzive si inovative, in vederea imbunatatirii dialogului intercultural la nivelul comunitatii.
• Sa creasca capacitatea participantilor de a se implica in rezolvarea problemelor comunitatii
Vom identifica si selectia 200 de persoane de etnie rroma care doresc sa se implice in mod activ atat in lupta impotriva discriminarii, cat si in rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea. Recrutarea acestora se realizeaza pe baza unei proceduri de selectie care se va centra pe motivatia personala, gradul de implicare voluntara a fiecarei persoane in cadrul activitatilor proiectului sau in activitati voluntare anterioare.
Se vor organiza 20 sesiuni in cadrul Laboratorului de Combatere a Discriminarii, pentru cate 10 persoane /sesiune. Laboratorul de Combatere a Discriminarii va dura 5 zile si se va desfasura sub forma de ateliere tematice. Sesiunile LCD vor fi sustinute de un lector curs nediscriminare. Domeniile abordate sunt:
– problematica specifica rromilor in cadrul societatii romanesti;
– metode practice de sesizare si combatere a cazurilor de discriminare,
– campanii de lobby.
In urma participarii la LCD, participantii vor primi Certificate de participare emise de catre Consiliul Judetean. Cei 200 de participanti la Laboratorului de Combatere a Discriminarii vor devenii vectorii comunitatii si se vor implica activ in lupta impotriva discriminarii dar si in rezolvarea diferitelor probleme cu care se confrunta comunitatea.
Laboratorul de Discriminare va activa la nivelul comunitatii, prin implicarea activa a 100 de voluntari, utilizand ca baza de referinta cunostintele dobandite pe parcursul sesiunilor de formare si derulare de actiuni specifice si inovatoare, in domeniul combaterii discriminarii. Se va avea in vedere o abordare participativa, holistica, in vederea atragerii a cat mai multe resurse din comunitate in lupta impotriva discriminarii persoanelor de etnie rroma si a promovarii interculturalitatii ca vector principal in nediscriminare.
Se vor organiza 2 tipuri de workshop interactiv in cadrul Laboratorului de Combatere a discriminarii, pentru copii si pentru adulti, pe diverse teme din domeniul discriminarii, metode de combatere a discriminarii persoanelor de etnie rroma precum si metode specifice si inovative de dialog intercultural.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com

Anunt martie 2018!

NEWSLETTER nr 7
Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta (A7.3)

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „Impact LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU18/4/1/102217, vă invită să participaţi la sesiunile de informare si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, la sediul primariei Lechinta in urmatoarele zile:

• 16.03.2018 – intalnire parinti si copii – dezbatere
• 12 – 13.03.2018 – intalnire cu copii
• 20 – 21.03.2018 – intalnire cu copii
• 01 – 02.03.2018 – intalnire adulti
• 05 – 06.03.2018 – intalnire adulti

Intalnirile tematice au ca scop identificarea informatilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com
Data: 07.03.2018

Subactivitatea 7.3

Subactivitatea 7.3 Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta

Aceasta activitate tintita direct spre combaterea discriminarii isi propune sa produca informarea si constientizarea a 1000 de persoane (adulti si copii) in domeniul combaterii discriminarii, realizandu-se prin:

–     distribuirea brosurilor privind combaterea discriminarii si postarea afiselor aferente acestei campanii.

–     organizarea a 32 de intalniri tematice pentru 800 de adulti dedicate informarii si constientizarii in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile;

–     organizarea a 20 de intalniri tematice pentru 200 de copii si constientizarea a 1000 de persoane (adulti si copii) in domeniul combaterii discriminarii.

In cadrul acestor intalniri, dedicate atat adultilor cat si copiilor se vor distribui materialele promotionale, brosuri si tricouri.

Intalnirile tematice se organizeaza cu participarea separata a persoanelor de etnie roma si neroma obtinandu-se in acest fel informatii din ambele parti, informatii in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Intalnirile vor fi urmate de activitati de tip follow up prin contactarea participantilor (apel telefonic/intalniri individuale) pentru a se verifica daca problemele identificate persista/s-au amplificat/ s-au diminuat sau au disparut.

Se vor organiza de asemenea 15 dezbateri – lectii deschise (cate 5/an) cu cate 20 de participanti, pe diferite teme, realizate in unitatile de invatamant din comunitate, cu participarea atat a adultilor cat si a copiilor, in vederea intelegerii mecanismelor discriminarii de la varste fragede, precum si in vederea motivarii acestora de a participa activ si voluntar la miscarea privind combaterea discriminarii. Aceste lectii deschise vor ajuta copiii (scolari si prescolari) sa porneasca „drept” in ceea ce priveste dialogul intercultural.

Promovarea online a valorilor culturale si actiunilor de combatere a discriminaii derulate in cadrul proiectului se vor face in presa scrisa, TV, on-line, inclusiv pe site-ul si pe pagina de Facebook ale proiectului: Impact Lechința

Promovarea valorilor culturale si a actiunilor de combatere a discriminarii se vor realiza prin newsletter-ere lunare care sa promoveze actiunile din cadrul activitatii de nediscriminare a persoanelor de etnie rroma in diferite situatii si domenii de activitate, precum si valorile culturale a persoanelor de etnie rroma distribuit in mediul online.

O sectiune distincta a site-ului proiectului va fi dedicata nediscriminarii persoanelor de etnie rroma, precum si promovarii valorilor culturale a persoanelor de etnie rroma.

SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Impact LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, este implementat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in parteneriat cu: Fundatia S.A.T.E.A.N., Centrul de Consultanta si Studii Europene, U.A.T. Lechinta, Liceul tehnologic Lechinta, Brotac Medical Center S.R.L. si Tiger Protector Company S.R.L., Asociatia PROACTIV BISTRITA.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17.3%.
Prin implementarea proiectului în comuna Lechinta ne propunem:
– Realizare programe educationale pentru 200 copii;
– Realizare programe de formare profesionala pentru 600 persoane adulte;
– Integrare durabila pe piata muncii a grupurilor vulnerabile pentru 160 persoane;
– Realizare programe de educatie inclusive inovatoare furnizate prin intermediul TIC;
– Sa oferim sprijin in deschiderea a 20 afaceri noi;
– Sa oferim pachete de servicii medicale/sociale/socio-medicale pentru 1000 persoane;
– Sa imbunatatim condiile de locuit pentru 200 de persoane sarace, minim 50 gospodarii;
– Sa realizam programe de nediscriminare pentru 1000 persoane;
– Sa oferim sprijin in procesul de reglementare a actelor de proprietate pentru minim 50 persoane.
– Interventii in domeniul incluziunii sociale si combaterea discriminarii

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved