header-ue-ingust

NEWSLETTER nr 10

Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma comuna Lechinta (A7.3)

SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI
Subactivitatea 7.5. Realizarea unei retele suport de sprijin impotriva discriminarii persoanelor de etnie rroma, precum si de implicare activa in rezolvarea problemelor comunitatii cu cel putin 100 membrii activi. Campanie de voluntariat „Ajuta-ma sa te ajut”
Aceasta activitate serveste aceluiasi principiu ca precedenta, anume ca problemeIe comunitatii trebuie solutionate in comunitate, motiv pentru care se va crea o retea de voluntari din comunitate care sa fie implicati in activitatile si laboratoarele de antidiscriminare si in promovarea valorilor culturale ale persoanelor de etnie rroma.
Pentru o eficientizare a acestei activitati, trebuie identificate problemele cu care se confrunta comunitatea, pentru ca mai apoi sa fie puse in discutia retelei. Pentru identificare problemelor se va elabora un chestionar si se va aplica unui numar de minim 150 de persoane, actori cheie relevanti, din judet si din zonele limitrofe.
Maximizarea rezultatelor se poate face prin facilitarea de parteneriate incheiate cu alte entitati: organizatii neguvernamentale, autoritati publice locale, institutii ale statului sau private care ar putea avea o influenta asupra rezolvarii problemelor cu care se confrunta comunitatea.
Dupa identificare problemelor si discutarea lor, vom identifica posibile solutii si surse de finantare viitoare pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea. Tot acest proces va fi inregistrat pas cu pas si la final va conduce la realizarea unui ghid de bune practici.
Reteaua de voluntari va functiona astfel:
• prin intermediul mediilor virtuale – internet, social media
• prin intalniri periodice la sediul P1
• prin intalniri informale in cadrul comunitatii.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com
Data: 10.04.2018

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020
Realizat de experti,
Expert campanie – Lider Corina Luscan …………………
Expert dezvoltare comunitara – Lider, Suciu Reluta ……………………….
Expert nediscriminare 2 – P7 Cojoc (Timandi) Alexandra Maria ……………………..
Coordonator campanie A7 – P7, Marin Mic…………………….

ANUNT RECRUTARE EXPERTI

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contractnr POCU 18/4/1/102217, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie si practica curs Tamplar manual
• Lector teorie si practica curs Sudor electric
• Lector teorie si practica curs Mecanic auto
• Lector teorie si practica curs Lucrator in comert
• Lector teorie si practica curs Frizer
• Lector teorie si practica curs Confectioner cablaje auto
• Lector teorie si practica curs Lucrator finisor in constructii
• Lector teorie si practica curs Confectioner asamblor articole textile
• Lector teorie si practica curs Agent curatenie cladiri si mijloace de transport
• Lector teorie si practica curs Camerista
• Lector teorie si practica curs Operator la prelucrarea maselor plastice

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmita un Cv Europass la adresa de email impact.lechinta@gmail.com pana pe 13Aprilie 2018, ora 18:00

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved