header-ue-ingust

NEWSLETTER NR. 3

SEMINAR INOVARE SOCIALĂ – PRIVIND SUBACTIVITATEA 7.10 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE COMUNA LECHINȚA PRIN APLICAREA ȘI PROMOVAREA INOVĂRII SOCIALE

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei LECHINȚA, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102217 a organizat în luna Martie 2019, respectiv în data de 06-07.02.2019 un seminar de inovare socială, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile cu o durată de 8 h /zi.
Seminarul a fost destinat persoanelor din grupul țintă, reprezentanțiilor organizațiilor colaboratoare precum și altor persoane interesate de temele abordate în cadrul seminarului.La acest seminar au participat un număr de 20 de adulți din grupul țintă, din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința.
În cadrul seminarului au fost abordate diverse teme precum:
– Inovarea Socială
– Lupta împotriva discriminării
– Egalitatea de șanse
– Spune stop violenței
Participanții au urmărit cu interes prezentările PowerPoint și au participat proactiv la temele abordate.
Seminarul a avut ca scop promovarea egalității de șanse și gen, și inovarea socială.

Pentru informații suplimentare privind proiectul vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert inovare socila: Dedea Cristina Florina

COMUNICAT CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI NR. 1

COMUNICAT CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI NR. 1 in cadrul proiectului „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice apersoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud.

Detalii: Comunicat

ANUNȚ – FEBRUARIE 2019

ANUNȚ
SEMINAR INOVARE SOCIALĂ – PRIVIND SUBACTIVITATEA 7.10 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE COMUNA LECHINȚA PRIN APLICAREA ȘI PROMOVAREA INOVĂRII SOCIALE
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei LECHINȚA, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102217 prin experții implicați în implementarea subactivității, vă invită să participaţi la un seminar de inovare socială destinat membriilor grupului țintă, reprezentanțiilor organizațiilor colaboratoare, precum și altor persoane interesate de temele abordate în cadrul seminarului, la LICEUL TEHNOLOGIC LECHINTA – str. Poștei, nr. 221 in urmatoarele zile:
– 06.02.2019 in intervalul orar 08:00 -16:00
– 07.02.2019 in intervalul orar 08:00 -16:00
– În cadrul acestui semniar se vor aborda teme precum:
– Inovarea Socială
– Lupta împotriva discriminării
– Egalitatea de șanse
– Spune STOP VIOLENȚEI
Seminarul are ca scop promovarea egalității de șanse și gen, inovării sociale și respectând principiul nediscriminării, se adresează tuturor persoanelor din grupul țintă precum și altor persoane interesate de tema seminariilor.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.lechinta@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert inovare socila: Dedea Cristina Florina

Leave a comment

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE

CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI NR. 1 –luna FEBRUARIE 2019

A3.9 Organizarea concursului de idei de afaceri si selectarea beneficiarilor de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe,în calitate de beneficiar impreuna cu partenerul 1 – Fundatia Sateanpublica Procedura de selectie a planurilor de afaceri castigatoare, din cadrul proiectului cu titlul „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, ID 102217.

Persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au participat la activitatile de antreprenoriat din cadrul proiectului (consiliere, cursuri, workshop-uri, etc.),vor folosi prezenta procedura si anexele aferente, pentru a se inscrie la concursul de planuri de afaceri. Documentele se pot descarca de la linkurile de mai jos, sau pot fi solicitate pe email, la adresa office@satean.eu.

Vor fi selectate spre finanțare un număr de 20 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 20.000 euro. Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Procedura de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Contact: 0747050877– Stan Cristina Gabriela – Manager de proiect

Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”
Contract nr.: POCU 18/4/1/102217
Lider de parteneriat: Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe

1. Anexa 1 – scrisoare intentie
2. Anexa 2 – Declaratie date cu caracter personal
3. Anexa 3 – Declaratie unica participare dubla finantare
4. Anexa 4 – Declaratie conflict de interese evaluator si beneficiar
5. Anexa 5 – Contract de subventie – orientativ
6. Anexa 6 – Ajutor de minimis
7. Anexa 7 – LISTA Coduri CAEN eligibile INFIINTARE AFACERRI 4.1
8. Anexa 8 – model contestatie
9. Anexe – Plan de afaceri – Proiectii financiare
10. Bugetul proiectului propus de participant format
11. Anexa 9 – Declaratie evitare incompatibilitate evaluator

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved