header-ue-ingust

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE

CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI NR. 1 –luna FEBRUARIE 2019

A3.9 Organizarea concursului de idei de afaceri si selectarea beneficiarilor de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe,în calitate de beneficiar impreuna cu partenerul 1 – Fundatia Sateanpublica Procedura de selectie a planurilor de afaceri castigatoare, din cadrul proiectului cu titlul „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, ID 102217.

Persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au participat la activitatile de antreprenoriat din cadrul proiectului (consiliere, cursuri, workshop-uri, etc.),vor folosi prezenta procedura si anexele aferente, pentru a se inscrie la concursul de planuri de afaceri. Documentele se pot descarca de la linkurile de mai jos, sau pot fi solicitate pe email, la adresa office@satean.eu.

Vor fi selectate spre finanțare un număr de 20 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 20.000 euro. Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Procedura de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Contact: 0747050877– Stan Cristina Gabriela – Manager de proiect

Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”
Contract nr.: POCU 18/4/1/102217
Lider de parteneriat: Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe

1. Anexa 1 – scrisoare intentie
2. Anexa 2 – Declaratie date cu caracter personal
3. Anexa 3 – Declaratie unica participare dubla finantare
4. Anexa 4 – Declaratie conflict de interese evaluator si beneficiar
5. Anexa 5 – Contract de subventie – orientativ
6. Anexa 6 – Ajutor de minimis
7. Anexa 7 – LISTA Coduri CAEN eligibile INFIINTARE AFACERRI 4.1
8. Anexa 8 – model contestatie
9. Anexe – Plan de afaceri – Proiectii financiare
10. Bugetul proiectului propus de participant format
11. Anexa 9 – Declaratie evitare incompatibilitate evaluator

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved