header-ue-ingust

Newsletter Seminar inovare socială Nr.5 -Aprilie 2019

Newsletter SEMINAR INOVARE SOCIALĂ – PRIVIND SUBACTIVITATEA 7.10 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE COMUNA LECHINȚA PRIN APLICAREA ȘI PROMOVAREA INOVĂRII SOCIALE

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei LECHINȚA, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102217 a organizat în luna Aprilie 2019, respectiv în data de 10-11.04.2019 un seminar de inovare socială, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile cu o durată de 8 h /zi.
Seminarul a fost destinat persoanelor din grupul țintă, reprezentanțiilor organizațiilor colaboratoare precum și altor persoane interesate de temele abordate în cadrul seminarului. La acest seminar au participat un număr de 20 de adulți din grupul țintă, din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința.
În cadrul seminarului au fost abordate diverse teme precum:
– Inovarea Socială
– Lupta împotriva discriminării
– Egalitatea de șanse
– Spune stop violenței
Participanții au urmărit cu interes prezentările PowerPoint și au participat proactiv la temele abordate.
Seminarul a avut ca scop promovarea egalității de șanse și gen, inovarea socială și modul în care noile idei creative pot contribui pentru a răspunde nevoilor sociale și pentru a îmbunătăți viețile oamenilor .
În cadrul seminarului a fost subliniat rolul inovării sociale de a crea parteneriate publice private, de a promova anteprenoriatul social și de a utiliza resursele disponibile cât mai bine pentru a oferi sprijin în funcție de nevoile individuale.
Pentru informații suplimentare privind proiectul vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert inovare socila: Dedea Cristina Florina

Anunț seminar inovare socială – Aprilie 2019

ANUNȚ – Aprilie 2019
SEMINAR INOVARE SOCIALĂ – PRIVIND SUBACTIVITATEA 7.10 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE COMUNA LECHINȚA PRIN APLICAREA ȘI PROMOVAREA INOVĂRII SOCIALE
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei LECHINȚA, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102217 prin experții implicați în implementarea subactivității, vă invită să participaţi la un seminar de inovare socială destinat membriilor grupului țintă, reprezentanțiilor organizațiilor colaboratoare, precum și altor persoane interesate de temele abordate în cadrul seminarului, la LICEUL TEHNOLOGIC LECHINTA – str. Poștei, nr. 221 in urmatoarele zile:
– 10.04.2019 in intervalul orar 08:00 -16:00
– 11.04.2019 in intervalul orar 08:00 -16:00
În cadrul acestui semniar se vor aborda teme precum:
– Inovarea Socială
– Lupta împotriva discriminării
– Egalitatea de șanse
– Spune STOP VIOLENȚEI
Seminarul are ca scop promovarea egalității de șanse și gen, inovării sociale și respectând principiul nediscriminării, se adresează tuturor persoanelor din grupul țintă precum și altor persoane interesate de tema seminariilor.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.lechinta@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert inovare socila: Dedea Cristina Florina

NEWSLETTER luna aprilie 2019

NEWSLETTER luna Aprilie 2019

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A COMUNEI LECHINȚA.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102217, prin experții implicați în implementarea activităților, va organiza în luna aprilie 2019 întâlniri tematice cu adulți si întâlniri tematice cu copii dedicate informării și conștientizării în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile. La aceste întâlniri vor participa 10 copii și 25 de adulți din comunitatea marginalizată a comunei Lechința.

Întâlnirile vor avea loc la sediul primăriei Lechința în următoarele zile:
– 11-12 APRILIE 2019 (întâlnire cu adulții)
– 15-16 APRILIE 2019 (întâlnire cu copii)

Întâlnirile tematice au ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătățire.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă, vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0761 100 034, email: impactlechinta@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020

Turdean Lenuța – expert campanii
Data completării 02.04.2019

Anunt selectie planuri de afaceri – concurs 3 APRILIE 2019

A3.9 Organizarea concursului de idei de afaceri si selectarea beneficiarilor de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de beneficiar impreuna cu partenerul 1 – Fundatia Satean anunta derularea celui de-al treilea concurs de selectie planuri de afaceri castigatoare, din cadrul proiectului cu titlul „IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, ID 102217.
Persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au participat la activitatile de antreprenoriat din cadrul proiectului (consiliere, cursuri, workshop-uri, etc.), vor folosi procedura si anexele aferente publicate pe site-ul proiectului, pentru a se inscrie la concursul de planuri de afaceri. Documentele se pot descarca accesand urmatorul link: https://impact-lechinta.com/, sau pot fi solicitate pe email, la adresa office@satean.eu.
Vor fi selectate spre finanțare un număr de 20 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 20.000 euro.
Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Procedura de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Contact: 0747050877 – Stan Gabriela Cristina – Manager de proiect

COMISIA DE EVALUARE:
Coordonator programe interventii – Jiga Emanuela Diana
Coordonator activitate 3: Empoli Giuseppe
Consilier juridic: Jora Radu
Consultant financiar minimis: Galli Francesca
Reprezentant al mediului de afaceri din zona: Turdean Ionut

Va uram succes si va asteptam canditaturile!

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved