header-ue-ingust

Grupul ţintă al proiectului este format din 1000 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Lechinta, satele Lechinta, Vermes, Chirales si Sangeorzu Nou, dintre care: 200 copii(135 romi si 65 neromi) si 800 persoane adulte (550 rromi si 250 neromi).

Grupul tinta al proiectului este structurat astfel:
– apartenenta etnica: 700 romi (70%), 300 neromi (30%);
– pe grupe de varsta: 800 adulti (80%) si 200 copii (20%).

In componenta G.T. vor intra inclusiv persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, precum si alte categorii de persoane defavorizate.

G.T al proiectului format din 1000 de persoane selectate din cadrul comunitatii marginalizate Lechinta, sateleLechinta, Vermes, Chirales si Sangeorzu Nou, va trece printr-un proces clar, logic si armonizat de identificare a interventiilor necesare in functie de nevoile specifice, astfel fiecare persoana va beneficia de minim 2 interventii.
UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Impact Lechinta

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved